ashena-logo

ترکیبات محصولات

0

امولیسیفایر ها و مواد افزودنی بر روی سلامت ما چه تاثیری دارند؟

روی بسته بندی محصولات خوراکی بخشی به ترکیبات محصول اختصاص داده شده است. با کمی دقت متوجه می شویم که…
0

چرا امولسیفایرها باعث افزایش نرمی و لطافت کیک و افزایش زمان ماندگاری کیک می شوند؟

اگر آب در میان مولکول های روغن محاصره نشود خودش را به سطح کیک می رساند و بخار می شود…
0

استفاده از چه افزودنی هایی و به چه مقدار مجاز است؟

همانند علم پزشکی که در آن همه ی صاحبنظران هم عقیده نیستند میان دولتهای کشورهای مختلف اختلاف نظرهایی در این…